REGIONALNA ASOCIJACIJA PČELARSKIH ORGANIZACIJA JUGOISTOČNE SRBIJE – NIŠ

UDRUŽENJE PČELARA VLASOTINCE

organizuju:

 

KURS ZA SAMOSTALNO UTVRĐIVANJE PRISUSTVA NOZEMOZE

 

Vlasotince, subota, 23. mart 2013, 11 sati, Motel Gunjetinac

(Motel Gunjetinac nalazi se na ulazu u Vlasotince,
s leve strane puta Leskovac - Vlasotince)

 

Teorijski deo:

11.00-11.10 Otvaranje kursa i uručenje priznanja Asocijacije za 2012. godinu

11.10-11.55 Nozemoza - podmukla bolest pčela (detaljne informacije o uzročniku, patoanatomskim promenama, kliničkoj slici, načinu širenja, dijagnozi)

Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

11.55-12.20 Posledice neblagovremenog prepoznavanja i suzbijanja nozemoze

Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

12.20-12.50 Suzbijanje nozemoze apitehničkim i drugim merama, bez upotrebe antibiotika

Prof. dr Zoran Stanimirović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

12.50-13.20 Nozemoza i virusne bolesti pčela

Dr vet. med. Predrag Simeunović, Fakultet veterinarske medicine, Beograd

Praktični deo (radionica):

13.20-13.50 Obrada pčela

13.50-14.00 Priprema preparata za posmatranje na mikroskopu

14.00-15.00 Praktično uvežbavanje prepoznavanja spora nozemoze na mikroskopu

 
Polaznici Kursa dobiće Svedočanstvo o završenom kursu.

Sva udruženja članovi Asocijacije, u dogovoru sa organizatorom, mogu da ponesu po jedan uzorak pčela iz jedne košnice, kako bi u praktičnom delu Kursa, samostalno utvrdili prisutnost spora nozemoze u sopstvenom uzorku.

Kotizacija za Kurs iznosi 150 dinara za sve članove Asocijacije u 2013. godini, i može se platiti isključivo unapred (na samom seminaru se ne može izvršiti uplata, već isključivo u banci!), na žiro račun Asocijacije 105-6847-52 (svrha uplate: Kotizacija za kurs).

Članovi Asocijacije svoje Akreditacije za 2013. godinu (dokaz da su članovi) mogu preuzeti isključivo kod svog predsednika društva pčelara, ranije ili na sam dan održavanja seminara, po dogovoru sa njim unapred. Na ulazu u salu pokazati Akreditaciju, i ovlašćenim licima predati original uplatnice na navedenu sumu.

Ostali zainteresovani mogu prisustvovati Kursu ako uplate kotizaciju Asocijaciji, na isti žiro račun, u iznosu od 550 dinara. Original uplatnice pokazati na ulazu u salu, kako biste dobili propusnicu.

Naučite da sami utvrdite prisustvo nozemoze na vašem pčelinjaku! Danas, kada su cene mikroskopa toliko pale da svako može da ih kupi, krajnje je vreme da naučimo kako se to radi.

Predsednik Asocijacije,
Ing. Vlastimir Spasić

Potpredsednik Asocijacije za obrazovanje,
Dr med. Rodoljub Živadinović

Predsednik Udruženja pčelara Vlasotince,
Staniša Stojanović

Vremenska Prognoza