Štampa El. pošta

       

 

           U Tutinu i okolini se pčelarilo odavno. Tada je to bilo više ubijanje pčelinjeg društava za med, nego gajenje i razvijanje ove važne privredne grane. O pčelama i opremi a naročito o košnicama se znalo koliko je mogao napraviti neki iskusniji pčelar. O udruženju pčelara i o nekom stručnom usavršavanju nije bilo ni reči.

 

 

        Danas je stanje u tutinskom pčelarstvu drugačije. Ljudi su shvatili značaj ove delatnosti i pogodnosti čistog tutinskog podneblja pa su pčelarstvo digli na visok privredni i naučni nivo. Stručna literatura, seminari i predavanja su, uz mogućnost interneta, doprineli da se i kod tutinskih pčelara primenjuje sve što je prisutno u savremenoj pčelarskoj delatnosti.

            Pčelarstvo opštine je institucionalno organizovano kroz Udruženje „Pešterska matica“.

           Udruženje pčelara „Pešterska matica“ je osnovano 2003 godine, pod prvobitnim imenom „Trmka“ koje je promenjeno preregistracijom 2012 godine. Udruženje je brojalo 85 članova ali se broj postepeno smanjivao tako da je 2011 godine brojalo 19 članova.

          Nakon preregistracije udruženja i izborom novog rukovodstva broj članova je počeo da se uvećava tako da trenutno u 2013 godini imamo preko 30 članova sa tendenciom uvećavanja broja članova.

 

 

Pogodaka: 722
Štampa El. pošta

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PČELARA „PEŠTERSKA MATICA“

 

Danas je u prostorijama Srbija Šume održana skupština udruženja na kojoj je dogovoren rad udruženja za narednu godinu, takođe je raspravljano o sledećim tačkama dnevnog reda:

Pogodaka: 409
Vremenska Prognoza